Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Jest to zaktualizowana treść Polityki i dostosowana do zmian RODO (Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych). Obowiązuje od 25.05.2018r.

Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO

Polityka prywatności

 • Niniejsza Polityka Prywatności, określa zasady dotyczące danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, adres wysyłki, adres faktury, numer telefonu, niekiedy daty urodzenia), ich przetwarzania, za pośrednictwem Sklepu Internetowego: www.lastomine.pl oraz Bloga: https://lastomine.wordpress.com/
 • Korzystając z usług w/w Sklepu Internetowego, oraz serwisu (w/w bloga), wyrażasz jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych.
 • Wszystkie dane Klienta traktujemy bardzo poważnie. Zachowując poufność, dyskrecję i  bezpieczeństwo, zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

Administrator danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych i jednocześnie właścicielem firmy jest Joanna Rothkegel, prowadząca działalność gospodarczą, jako Firma: Joanna Rothkegel z siedzibą: Gladbacher Str. 96  41462 Neuss, Deutschland - Firma jest zarejestrowana w Niemczech. Numer identyfikacji podatkowej: DE 166 792 718. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Dane kontaktowe Administratora:

Adres e-mail: lastomine@gmail.com

Zbieranie danych osobowych Klienta

 • w przypadku rejestracji (imię i nazwisko; adres zamieszkania; numer telefonu; adres e-mail, niekiedy data urodzenia) w Sklepie Internetowym: www.lastomine.pl  oraz Blogu: https://lastomine.wordpress.com/
 • w przypadku złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym www.lastomine.pl 
 • w przypadku subskrypcji - Newsletter
 • w przypadku kontaktu ze Sklepem Internetowym www.lastomine.pl lub Blogiem: https://lastomine.wordpress.com/ za pośrednictwem Formularza Kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • w przypadku organizacji konkursów i akcji promocyjnych, w których Klient może wziąć udział

Wszystkie dane są otrzymywane bezpośrednio od Klienta, w związku z dokonywanymi przez niego aktywnościami lub transakcjami, na naszych stronach. Dane te będą w posiadaniu Sklepu Internetowego, oraz serwisu (Blog:  https://lastomine.wordpress.com/), do momentu, gdy Klient poprosi o ich usunięcie, cofnięcie zgody na przechowywanie (po pisemnym zgłoszeniu Klienta). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Przetwarzanie danych

Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko zgodnie z podstawę prawną.

 • Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki zgodne z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą Certyfikatu SSL. Dzięki temu wszystkie dane, które są przesyłane przez Klienta, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Cele Przetwarzania Danych

 • W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym, dane Klienta wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania nim.
 • W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe takie jak nazwisko i adres, są przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych produktów.
 • W przypadku, gdy Klient korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznej, PayPal lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
 • W przypadku zgłoszeń, które Klient kieruje do Sklepu Internetowego lub serwisu - bloga (np. przez formularze kontaktowe)
 • W przypadku dokonania przez Klienta subskrypcji Newsletter, Sklep Internetowy lub serwis będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym, na adres e-mail Klienta.
 • W przypadku przetwarzania danych Klienta dla celów podatkowych i rachunkowych.
 • W przypadku wejścia Klienta na stronę Sklepu Internetowego:  www.lastomine.pl , lub serwisu (Bloga:  https://lastomine.wordpress.com/ jego dane są gromadzone automatycznie podczas odwiedzania witryn za pośrednictwem naszych systemów informatycznych. Są to przede wszystkim dane techniczne (na przykład przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas oglądania strony).
 • W przypadku umieszczenia przez Klienta komentarzy na stronach Sklepu Internetowego, oraz serwisu - Blogu

Podstawa Przetwarzania Danych Osobowych

 • Dane osobowe przetwarzamy tylko, gdy mamy ku temu podstawę prawną.
 • Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczeniu usługi. Brak udostępnienia danych osobowych przez Klienta,  uniemożliwia zawarcie jakiejkolwiek umowy sprzedaży lub umowy o świadczeniu usługi.
 • Sklep Internetowy ma obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością w przypadku sprzedaży produktów i świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Sklep Internetowy ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych ze Sklepem Internetowym, w tym sprzedażą produktów i świadczonymi usługami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Sklep Internetowy, oraz serwis - Blog, ma prawo do zbierania opinii Klientów, pozwalając tym samym na ulepszenie działania usług, oraz oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających, zgodnie z sugestiami Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 • Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w formie profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Klienta żadnych skutków prawnych. Dane te są potrzebne, by m.in. umożliwić Klientowi stworzenie Konta. Profilowanie danych osobowych przez Sklep Internetowy, oraz serwis - Blog, polega na przetwarzaniu danych Klienta (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
 • W celu organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Klient może wziąć udział
 • Klienta zgoda wyrażona w Sklepie Internetowym: www.lastomine.pl oraz na Blogu: https://lastomine.wordpress.com/  w przypadku gdy wyraża on zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli podstawą przetwarzania przez Sklep Internetowy danych osobowych jest zgoda Klienta, Klient musi wiedzieć, że w każdej chwili przysługuje mu prawo, cofnięcia lub ograniczenia zgody na przetwarzanie swoich danych.

  Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Klienta zgody, pozostaje zgodne z prawem.

Prawa klienta:

 • dostępu do swoich danych osobowych
 • sprostowanie swoich danych osobowych - zmiana
 • żądanie usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

 a także prawo:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Klienta – wobec przetwarzania dotyczących Klienta danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów
 • ponadto Klientowi przysługuje prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru.

Dostęp do danych osobowych

 • Dane Klienta mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce.
 • Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych - RODO, obowiązujących od dnia 25.05.2018r.
 • Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego: www.lastomine.pl oraz na Bloga: https://lastomine.wordpress.com/ ma jedynie Administrator Sklepu, tj. Joanna Rothkegel
 • W przypadku, gdy Klient korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznej, PayPal lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
 • W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe takie jak nazwisko i adres, są przekazywane firmie kurierskiej/pocztowej, w celu dostarczenia zamówionych produktów.
 • Podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową.
 • Dane osobowe Klienta będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do PayPal, YouTube, Wordpress, Google LLC oraz Facebook w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 • W przypadku wspomagania obsługi użytkowników, przez Firmę Shoper Dreamcommerce S.A oraz Sales Intelligence S.A. – Nokaut, współpracujących w ramach kampanii marketingowych
 • Dane Klienta będą podawane organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
 • W przypadku wysyłania do Klienta komunikatów systemowych, a także treści marketingowych drogą elektroniczną:
  podmiotom dostarczającym oprogramowanie do wysyłania wiadomości marketingowych, zwłaszcza w ramach usługi newsletter*.

  *W tych przypadkach może mieć miejsce przetwarzanie twoich danych również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę twojej prywatności.

Należy mieć świadomość, że pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa, na przykład podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail. Mogą istnieć luki w zabezpieczeniach.

Działanie Cookies

 • Sklep Internetowy www.lastomine.pl oraz Blog: https://lastomine.wordpress.com/ używa plików, zwanych cookies.
 • Co to są pliki cookies? Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer (więcej informacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
 • Stosujemy dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.
 • Plików cookies Sklep Internetowy www.lastomine.pl oraz serwis - Blog: https://lastomine.wordpress.com/ może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas logowania Klienta, złożenia zamówienia, w celach statystycznych, zapamiętywania informacji z Formularza Kontaktowego, oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Pliki cookies przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Gromadzone dane pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pozyskane informacje pomagają nam budować statystyki dotyczące ilości nowych i stałych użytkowników oraz umożliwiają nam analizę odwiedzanych podstron. Dzięki tym informacjom możemy ulepszyć poruszanie się po naszych stronach oraz poprawić jakość oferowanych usług.
 • Działanie cookies jest bezpieczne dla komputerów Klientów. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 • Informacje o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych). W zależności od przeglądarki, której używa Klient:
  Firefox,
  Chrome,
  Safari,
  Internet Explorer / Microsoft Edge.
 • Nie wyłączenie plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że Klient wyraża zgodę na ich wykorzystanie.

Zmiana polityki bezpieczeństwa

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl